≡ منو

2023

با انرژی روزانه امروز در 01 ژانویه 2023، سال جدید حداقل سال جدید رسمی معرفی خواهد شد، زیرا همانطور که در آخرین ویدیوی من سال نو همیشه در 21 مارس آغاز می شود، یعنی زمانی که اعتدال بهاری اتفاق می افتد، زمستان به طور کامل به پایان می رسد، ما وارد انرژی شکوفایی می شویم. ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!