≡ منو

چاکراها

بسیاری از افسانه ها و داستان ها چشم سوم را احاطه کرده اند. چشم سوم اغلب با ادراک بالاتر یا وضعیت بالاتر آگاهی همراه است. اساساً این ارتباط نیز درست است، زیرا باز بودن چشم سوم در نهایت توانایی‌های ذهنی ما را افزایش می‌دهد، منجر به افزایش حساسیت می‌شود و به ما اجازه می‌دهد با وضوح بیشتری در زندگی قدم برداریم. بنابراین، در آموزش چاکراها، چشم سوم نیز باید با چاکرای پیشانی برابری شود و به معنای خرد و دانش، ادراک و شهود است. ...

هر فرد در مجموع دارای هفت چاکرای اصلی و چندین چاکرای ثانویه است که به نوبه خود در زیر و بالای بدن خود قرار دارند. در این زمینه، چاکراها «مکانیسم‌های گرداب چرخشی» (گرداب‌های چرخان چپ و راست) هستند که ارتباط نزدیکی با ذهن خود ما (و نصف النهارهای ما – مسیرهای انرژی) دارند و انرژی‌های خارج را جذب می‌کنند. ...

همه افراد دارای 7 چاکرای اصلی و چندین چاکرای فرعی هستند. در نهایت، چاکراها گرداب‌های انرژی چرخان یا مکانیسم‌های گردابی هستند که به بدن فیزیکی «نفوذ» می‌کنند و آن را با حضور غیرمادی/ذهنی/انرژی هر فرد (به اصطلاح رابط‌ها - مراکز انرژی) مرتبط می‌کنند. چاکراها همچنین دارای خواص شگفت انگیزی هستند و در درجه اول مسئول تضمین جریان مداوم انرژی در بدن ما هستند. در حالت ایده آل، آنها می توانند انرژی نامحدودی به بدن ما برسانند و ساختار فیزیکی و ذهنی ما را دست نخورده نگه دارند. از سوی دیگر، چاکراها همچنین می توانند جریان انرژی ما را متوقف کنند و این معمولاً با ایجاد/حفظ مشکلات/انسدادهای ذهنی (عدم تعادل روانی – عدم هماهنگی با خود و جهان) اتفاق می افتد. ...

هر کس چاکراها، مراکز انرژی ظریف، دروازه های اتصال به بدن انرژی ما که مسئول تعادل روانی ما هستند، دارند. در مجموع بیش از 40 چاکرا وجود دارد که در بالا و پایین بدن فیزیکی قرار دارند، جدا از 7 چاکرای اصلی. هر چاکرا دارای عملکردهای متفاوت و ویژه ای است و در خدمت رشد معنوی طبیعی ما است. 7 چاکرای اصلی درون بدن ما قرار دارند و آن را کنترل می کنند ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!