≡ منو

قلب

مردم همیشه در مورد جایگاه روح یا حتی جایگاه الوهیت خودمان صحبت کرده اند. صرف نظر از این واقعیت که کل وجود ما، از جمله میدانی که همه چیز را نشان می دهد و همچنین شامل همه چیز در درون خود است، می تواند به عنوان روح یا خود الوهیت درک شود، مکان منحصر به فردی در بدن انسان وجود دارد که اغلب به عنوان مقر الهی ما در نظر گرفته می شود. نقشه به عنوان فضای مقدس شناخته می شود. در این زمینه ما در مورد حفره پنجم قلب صحبت می کنیم. این واقعیت که قلب انسان دارای چهار حفره است اخیراً شناخته شده است و بنابراین بخشی از آموزش رسمی است. به اصطلاح "نقطه داغ" ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!