≡ منو

سرطان

در برخی از آخرین مقاله‌هایم، به جزئیات این موضوع پرداختم که چرا ما انسان‌ها به بیماری‌های مختلفی مانند سرطان مبتلا می‌شویم و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان خود را از بیماری‌های جدی رها کرد.با این ترکیب از روش های درمانی می توانید 99,9 درصد از سلول های سرطانی را در عرض چند هفته از بین ببرید). در این زمینه، هر بیماری قابل درمان است، ...

این واقعیت که سرطان برای مدت طولانی قابل درمان بوده است، از عصر تازه آغاز شده دلو - که در آن تمام ساختارهای مبتنی بر اطلاعات نادرست منحل می‌شوند - در دسترس افراد بیشتری قرار گرفته است. روز به روز افراد بیشتری با روش های مختلف درمانی جایگزین سر و کار دارند و به این نتیجه مهم می رسند که سرطان یک بیماری است ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!