≡ منو

انرژی جنسی

در دنیای امروز، بسیاری از مردم در تلاش برای رسیدن به حالتی از آگاهی هستند که توسط انرژی حیاتی و انگیزه‌های خلاقانه اداره می‌شود، نه با حالات بی‌حال و اشتیاق ارضا نشده. راه‌های مختلفی برای تجربه دوباره یک «محرک زندگی» برجسته‌تر وجود دارد. یک امکان بسیار قدرتمند اغلب مستثنی است ...

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!