≡ منو

همانطور که چندین بار در مقالات من ذکر شده است، آگاهی اصل زندگی ما یا اساس اساسی وجود ما است. آگاهی نیز اغلب با روح یکی می شود. روح اعظم، که اغلب از آن صحبت می شود، بنابراین آگاهی فراگیر است که در نهایت از هر چیزی در هستی جریان می یابد، به هر چیزی در هستی شکل می دهد و مسئول تمام بیان خلاق است. در این زمینه، کل هستی بیان آگاهی است. خواه ما انسان ها، حیوانات، گیاهان، طبیعت به عنوان یک کل یا حتی سیارات/کهکشان ها/جهان ها، همه چیز، واقعاً هر چیزی که وجود دارد، بیانی است که می توان آن را به آگاهی ردیابی کرد.

آگاهی همه چیز است، جوهر زندگی ما

آگاهی همه چیز است، جوهر زندگی مابه همین دلیل ما انسان ها نیز تجلی این روح بزرگ هستیم و از بخشی از آن (در قالب آگاهی خودمان) برای ایجاد/تغییر/طراحی زندگی خود استفاده می کنیم. در این راستا می‌توان به تمام رویدادهای زندگی و اعمالی که مرتکب شده‌ایم نگاهی به گذشته بیندازیم، هیچ رویدادی نبوده است که برخاسته از آگاهی خودمان نباشد. چه اولین بوسه، ملاقات با دوستان، پیاده روی، غذاهای مختلفی که خوردیم، نتایج امتحانات، شروع یک کارآموزی یا مسیرهای دیگری در زندگی که در پیش گرفتیم، همه این تصمیماتی که گرفتیم، همه این اقدامات همه بیانگر آن بودند. آگاهی خودمان شما در مورد چیزی تصمیم گرفته اید، افکار مربوطه را در ذهن خود مشروع کرده اید و سپس آنها را درک کرده اید. به عنوان مثال، اگر شما چیزی را در زندگی خود خلق کرده اید یا حتی خلق کرده اید، مثلاً اگر نقاشی کشیده اید، پس این تصویر منحصراً از آگاهی شما، از تخیل ذهنی شما آمده است.

تمام زندگی یک انسان محصول تخیل ذهنی خودش است، فرافکنی از وضعیت هوشیاری خودش..!!

شما آنچه را که می خواهید نقاشی کنید تصور کردید و سپس با کمک حالت هوشیاری خود (وضعیت هوشیاری در آن زمان) تصویر مربوطه را ایجاد کردید. هر اختراعی ابتدا به عنوان یک ایده در قالب یک فکر در سر انسان وجود داشت، فکری که سپس محقق می شد.

ساختار ناخودآگاه ما

ساختار ناخودآگاه ماالبته، ناخودآگاه خود ما نیز در شکل‌دهی روزمره زندگی خودمان جریان دارد. در این رابطه تمام باورها، شرطی شدن ها، اعتقادات + رفتارهای خاص ما نیز ریشه در ناخودآگاه ما دارد. این برنامه ها همیشه به آگاهی روزانه خود ما می رسند و در نتیجه بر اعمال روزانه ما تأثیر می گذارند. به عنوان مثال، اگر سیگاری هستید، ناخودآگاه شما بارها برنامه سیگار کشیدن را به شما یادآوری می کند و این به شکل افکار/تکانه هایی اتفاق می افتد که ناخودآگاه ما به آگاهی روز مربوطه منتقل می کند. در مورد اعتقادات هم همین اتفاق می افتد. به عنوان مثال، اگر متقاعد شده باشید که برای مثال خدایی وجود ندارد و در حال صحبت با کسی در مورد این موضوع هستید، ناخودآگاه شما به طور خودکار این باور/برنامه را به شما جلب می کند. اگر در ادامه ی زندگی تان باورتان تغییر کرد و به خدا ایمان داشتید، آن وقت یک باور جدید، یک اعتقاد جدید، یک برنامه ی جدید در ناخودآگاه شما پیدا می شد. با این وجود، ذهن خودآگاه ما مسئول ساختار ناخودآگاه ما است و نه برعکس. همه چیزهایی که به آنها اعتقاد دارید، همه چیزهایی که به آنها متقاعد شده اید، تقریباً همه برنامه هایی که در ناخودآگاه شما وجود دارد نتیجه اعمال / کردار / افکار شماست. برای مثال برنامه سیگار کشیدن فقط به این دلیل به وجود آمد که شما واقعیتی را در آگاهی خود ایجاد کردید که در آن سیگار می کشید. اگر متقاعد شده اید که خدا یا فقط وجود الهی وجود ندارد، پس این باور، این برنامه تنها نتیجه ذهن شما خواهد بود. یا زمانی تصمیم گرفتید که به آن اعتقاد داشته باشید - شما این برنامه را با اراده آزاد خود ایجاد کردید، یا برای انجام این کار تربیت شده اید که توسط والدین یا حتی محیط اجتماعی شما شکل گرفته است و متعاقباً این برنامه ها را به عهده گرفته اید.

هشیاری بالاترین قدرت هستی، بالاترین نیروی کار در جهان است. نمایانگر زمین اولیه ماست و در کل حضور الهی است که تقریباً هر انسانی در زندگی اش آرزوی آن را دارد..!!

به همین دلیل، ذهن خود ما قدرتمندترین ابزار است. نه تنها می‌توانید واقعیت فعلی خود را تغییر دهید، بلکه می‌توانید مسیر زندگی خود را خودتان تعیین کنید، بلکه می‌توانید منبعی را که بر آگاهی روزانه‌تان تأثیر می‌گذارد، با قطارهای فکری مرتبط، یعنی ناخودآگاه خود، تغییر دهید. با در نظر گرفتن این موضوع، سالم بمانید، راضی باشید و یک زندگی هماهنگ داشته باشید.

ارسال نظر

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!