≡ منو
حیوان روح

ما انسان ها موقعیت ها و رویدادهای بسیار متنوعی را در زندگی خود تجربه می کنیم. ما هر روز موقعیت های جدید زندگی را تجربه می کنیم، لحظات جدیدی که به هیچ وجه شبیه به لحظات قبلی نیست. هیچ دو ثانیه ای مثل هم نیست، هیچ دو روزی شبیه هم نیست و بنابراین طبیعی است که در طول زندگی خود بارها و بارها با طیف گسترده ای از افراد، حیوانات یا حتی پدیده های طبیعی روبرو شویم. درک این نکته مهم است که هر برخوردی باید دقیقاً به همان شیوه انجام شود، که هر برخورد یا هر چیزی که به درک ما می رسد نیز به ما مربوط است. هیچ چیز تصادفی اتفاق نمی افتد و هر برخوردی معنای عمیق تری دارد، معنای خاصی. حتی برخوردهای به ظاهر نامحسوس معنای عمیق تری دارند و باید چیزی را به ما یادآوری کنند.

هر چیزی معنای عمیق تری دارد

هر برخوردی معنای عمیق تری داردهمه چیز در زندگی یک فرد باید دقیقاً همانطور باشد که در حال حاضر در حال انجام است. هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، نمی توانست در این زمینه طور دیگری رقم بخورد، برعکس، زیرا در غیر این صورت اتفاق کاملاً متفاوتی رخ می داد، آنگاه افکار کاملاً متفاوتی را متوجه می شدید، مرحله کاملاً متفاوتی از زندگی خود و فعلی خود را تجربه می کردید. وضعیت زندگی کاملاً متفاوت خواهد بود. اما اینطور نیست. شما بر اساس افکار خود خالق زندگی خود هستید و برای یک زندگی خاص یا مرحله ای از زندگی تصمیم گرفته اید. به همین دلیل فرد سرنوشت خود را به دست خود می برد. البته می توانید تسلیم یک سرنوشت فرضی شوید و به سادگی تسلیم شرایط شوید. با این حال، در پایان روز، می‌توانیم زندگی‌مان را آگاهانه شکل دهیم و مجبور نیستیم به خودمان اجازه دهیم که تحت سلطه هر گونه باور درونی، ایده‌ای درباره جهان یا شرایط زندگی باشیم. ما خالق هستیم! ما می توانیم زندگی را به نفع خودمان تغییر دهیم. ما این کار را با استفاده آگاهانه از تخیل ذهنی خود انجام می دهیم تا بتوانیم با کمک این قدرت بی حد و حصر، زندگی مثبتی را تحقق بخشیم. انواع برخوردهای بین فردی، رویدادهای مختلف زندگی، برخورد با حیوانات و همچنین موقعیت هایی که ممکن است بعد از آن حتی پشیمان شویم مفید هستند، لحظاتی که در پایان روز برای رشد ذهنی و عاطفی ما ضروری بودند. یک قانون قدیمی هند می گوید فردی که ملاقات می کنید فرد مناسبی است. در اصل، این فقط به این معنی است که فردی که در این لحظه با او هستید، شخصی که در حال حاضر در زندگی با او ملاقات می کنید یا شخصی که به نوعی با او در ارتباط هستید، همیشه فرد مناسبی است، فردی که ناخودآگاه می خواهد چیزی به شما بگوید.

هر فردی را که ملاقات می کنید نشان دهنده چیزی است، وضعیت ذهنی شما را منعکس می کند و به عنوان یک معلم ذهنی/روحی عمل می کند..!! 

فردی که حالت عاطفی/روانی درونی خود را به شیوه ای واقعی منعکس می کند. به عنوان مثال، اگر احساس بدی یا حتی زشتی دارید، به نانوایی می روید و احساس می کنید که فروشنده دقیقاً آن را به این شکل می بیند، شاید حتی از طریق نگاه های تحقیرآمیز یا حرکات دیگر آن را بیان کند، در این صورت فرد مورد نظر فقط درون شما را آینه می کند. حالت، احساسات/احساسات خود را دوباره.

حالت هوشیاری خود شما مانند یک ذهن عمل می کند، موقعیت ها، افراد و چیزهایی را به زندگی شما جذب می کند که با فرکانس ارتعاشی شما مطابقت دارد..!!

سپس فرد به وضعیت ذهنی شما، به احساسات خود نسبت به شما واکنش نشان می دهد. ذهن خود شما (آگاهی + ناخودآگاه) مانند یک آهنربا عمل می کند و هر چیزی را که در درون خود کاملاً به آن متقاعد شده اید به زندگی شما جذب می کند. آنچه به آن اعتقاد دارید، چیزی که کاملاً به آن متقاعد هستید، احساسات خود، همه اینها در نهایت موقعیت ها، افراد و چیزهایی را به زندگی شما جذب می کند که با همان فرکانس ارتعاش مطابقت دارند.

هیچ اتفاقی اتفاقی نمی افتد، هر برخوردی دلیل خاصی دارد..!!

روباه - جانور روحاگر ناراضی هستید، تا زمانی که وضعیت هوشیاری خود را بر روی این احساس متمرکز کنید، فقط چیزهای بیشتری را به زندگی خود جذب خواهید کرد که با این فرکانس پایین مطابقت دارد. سپس از این حس به دنیای بیرونی نگاه می کنید. به همین دلیل، افراد دیگر اغلب به عنوان آینه یا معلم به ما خدمت می کنند؛ آنها چیزی را در این لحظه نشان می دهند و به دلیلی وارد زندگی ما شده اند. هیچ چیز تصادفی اتفاق نمی افتد و به همین دلیل هر برخورد انسانی معنای عمیق تری دارد. هر فردی که ما را احاطه کرده است، هر فردی که در حال حاضر با آنها در تماس هستیم، حق خود را دارد و فقط ما را در تلاش برای رشد معنوی خودمان پیش می برد، حتی اگر این برخورد غیرقابل تماشا به نظر برسد، همه چیز دلیلی دارد. این اصل را می توان 1:1 به دنیای حیوانات ما نیز منتقل کرد. هر برخورد با یک حیوان همیشه معنای عمیق تری دارد و چیزی را به ما یادآوری می کند. درست مثل ما انسان ها، حیوانات هم روح و شعور دارند. اینها صرفاً تصادفی وارد زندگی ما نمی شوند، برعکس، هر حیوانی که می بینیم نشان دهنده چیزی است و معنای عمیق تری دارد. در این زمینه اصطلاح حیوان روح نیز وجود دارد. هر حیوانی به عنوان یک حیوان قدرت نمادین عمل می کند، حیوانی که ویژگی های خاصی به آن داده می شود. به عنوان مثال، دوست من اخیراً با روباه های زیادی روبرو شده است، یا بهتر است بگوییم اخیراً متوجه روباه های بیشتری در محیط خود، در واقعیت خود شده است. او از من پرسید که آیا این معنای عمیق تری دارد و من به او گفتم که هر حیوانی معنای خاصی دارد، حیواناتی که مورد توجه قرار می گیرند اغلب نماد چیزی هستند و می خواهند چیزی را به ذهن شما منتقل کنند. در نهایت، این همیشه در مورد حیواناتی است که بیشتر و بیشتر با آنها روبرو می شوید.

اگر دوباره متوجه شویم که هر برخوردی معنای عمیق تری دارد، این می تواند روحیه خودمان را الهام بخشد..!!

هر چیزی معنای عمیق تری دارد، هر برخوردی دلیل خاصی دارد و اگر دوباره از این موضوع آگاه شویم، آگاهانه این برخوردها را درک کنیم و در عین حال یاد بگیریم که معنای چنین برخوردهایی را تشخیص دهیم، آن وقت این می تواند برای وضعیت روحی خودمان بسیار مفید باشد. . با در نظر گرفتن این موضوع، سالم، شاد بمانید و یک زندگی هماهنگ داشته باشید. 🙂

ارسال نظر

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!