≡ منو
Tageseenergy

با انرژی روزانه امروز در 06 دسامبر 2022، تکانه های ماه برج ثور همچنان به ما می رسد، که همچنان تاثیری خاکی و مهمتر از همه ماندگار بر زندگی عاطفی ما دارد. از سوی دیگر، ما همچنان انرژی های خورشید کمان را تجربه می کنیم، که به آتش درونی ما نیرو می بخشد. ما می توانیم به شدت ایده آل گرا باشیم هماهنگ باشید و برای حالات خودسازی و تجلی مستقیم تلاش کنید. همانطور که گفتم، این انرژی برای چند هفته تا انتقال به خورشید برج جدی دوام خواهد داشت و به ما این فرصت را می دهد تا در نظر بگیریم که تا چه حد می توانیم دعوت واقعی خود را زندگی کنیم.

عطارد به سمت برج جدی حرکت می کند

Tageseenergyبا این وجود، تأثیرات دیگری نیز به این ترکیب انرژی جریان می‌یابد، به ویژه در عصر. به عنوان مثال، عطارد مستقیم در ساعت 23:04 بعد از ظهر به سمت علامت زودیاک برج جدی حرکت می کند. سیاره ارتباطات و تأثیرات حسی جهت گیری خود را به طور قابل توجهی در برج جدی تغییر می دهد. این نشان‌دهنده آغاز مرحله‌ای است که در آن می‌توانیم از منظر ارتباطی به شرایط خاصی به شیوه‌ای منطقی‌تر و منطقی‌تر برخورد کنیم. ما همچنین می‌توانیم تمایل به تفکر و عمل منظم را احساس کنیم. به همین ترتیب، به دلیل این ارتباط زمینی، نظم در روابط بین فردی در پیش‌زمینه است یا بهتر است بگوییم، خودمان می‌توانیم این تمایل را احساس کنیم که آرامش و ساختاری متناسب را در ارتباطات متناظر وارد کنیم. صدای ما می خواهد برای گفتگوهای دیپلماتیک، امن و آرام استفاده شود. تأملات مبتنی بر خود زندگی امکان پذیر است. از سوی دیگر، ما می‌توانیم در بیان کلی خود بسیار ساده‌تر باشیم. ما می توانیم با غیرت اهداف را دنبال کنیم و در اجرای پروژه های مختلف به صورت ساختاریافته و با پشتکار فراوان تلاش کنیم. خوب، ارتباط عطارد و برج جدی انرژی دیپلماتیک و منطقی دارد. ما می‌توانیم یک فشار رو به جلو بزرگ در این زمینه داشته باشیم.

ماه در علامت زودیاک جوزا

ماه در علامت زودیاک جوزااز سوی دیگر، ماه که اکنون تقریباً کامل شده است، در ساعت 21:52 به علامت زودیاک جوزا تغییر می کند. این یک نفس تازه را برای چند روز وارد زندگی عاطفی ما می کند و ممکن است بیشتر نگران این باشیم که بخواهیم حالت سبکی را تجربه کنیم. به همین ترتیب، ما می‌توانیم بیشتر احساس اجتماعی کنیم و دوست نداریم احساسات و احساسات خود را پنهان نگه داریم، بلکه بیشتر آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذاریم. در نهایت، این نیز جنبه ای از علامت ستاره جمینی است. به اشتراک گذاشتن خود، بودن در شرکت و تمایل به تجربه شرایط جدید با کنجکاوی از ویژگی های اصلی است که مورد علاقه علامت ستاره جوزا است. و از آنجایی که ماه کامل تا چند روز دیگر به ما خواهد رسید، مطمئناً انرژی‌های دوقلوی مربوطه را با شدت بیشتری متوجه خواهیم شد. با در نظر گرفتن این موضوع، سالم، شاد بمانید و یک زندگی هماهنگ داشته باشید. 🙂

ارسال نظر

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!