≡ منو

برای چندین سال، آگاهی جمعی بشریت دستخوش ارتقاء مداوم بوده است. فرآیندهای پیچیده کیهانی منجر به این واقعیت می شود که فرکانس ارتعاش در هر فرد به شدت افزایش می یابد، که به نوبه خود منجر به یک پیشرفت معنوی عظیم می شود. این فرآیند، که در این زمینه می‌تواند به عنوان یک جهش کوانتومی به سمت بیداری نیز توصیف شود، در نهایت ضروری است تا بتوان وضعیت آشفته سیاره را برای بهتر شدن تغییر داد. به همین دلیل، افراد بیشتری بیدار می شوند و با ساختارهای غیر مادی زندگی سروکار دارند. زندگی خود فرد به طور فزاینده ای زیر سوال می رود، معنای وجود ما دوباره به منصه ظهور می رسد و دیگر دسیسه های سیاسی، اقتصادی و صنعتی تحمل نمی شود.

بالا بردن وضعیت آگاهی جمعی

به همین دلیل، بشریت در حال حاضر افزایش دائمی را تجربه می کند وضعیت آگاهی جمعی و به سمت دورانی پیش می رود که در آن هر انسانی از سطح هوشیاری بالایی برخوردار خواهد بود. این آگاهی افزایش یافته که اغلب به عنوان یک حالت هوشیاری 5 بعدی از آن یاد می شود، نتیجه افزایش حقیقت یاب است. برای قرن ها بشریت زندگی پر از عدم قطعیت داشت. مردم نمی‌دانستند معنای زندگی چه می‌تواند باشد، آیا وجود دارد زندگی پس از مرگ می گوید که چه چیزی می تواند ریشه وجود خود فرد باشد، چرا یک فرد به طور کلی زنده است، چرا همه چیز از افکار می آید، چرا فرد خالق شرایط خود است، خواه حیات فرازمینی وجود داشته باشد و مهمتر از همه، چه کسی در واقعیت بر سیاره ما حکومت می کند یا واقعاً مسئول تمام وحشت و همه جنگ های روی سیاره ماست. با این حال، در این بین، این در حال تغییر است و بشریت از این اطلاعات برای بالا بردن دوباره وضعیت هوشیاری خود استفاده می کند. یک آشکارسازی/افشای جهانی غیرقابل توقف در حال وقوع است و حقیقت در تمام سطوح هستی در حال ظهور است. این حقیقت در نهایت یک انقلاب را آغاز می کند و ما انسان ها را به عصر جدیدی هدایت می کند.

ارسال نظر

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!