≡ منو

روح بر ماده حکومت می کند و نه برعکس. ما با کمک افکار خود واقعیت خود را در این زمینه ایجاد می کنیم، زندگی خود را ایجاد می کنیم/تغییر می دهیم و بنابراین می توانیم سرنوشت خود را در دستان خود بگیریم. در این زمینه، افکار ما حتی ارتباط نزدیکی با بدن فیزیکی ما دارند و محیط سلولی آن را تغییر می‌دهند و بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می‌گذارند. بالاخره حضور مادی ما فقط محصول تخیل ذهنی خودمان است. شما همان چیزی هستید که فکر می کنید، چیزی که کاملاً به آن متقاعد شده اید، آنچه با باورها، ایده ها و ایده آل های درونی شما مطابقت دارد. بدن شما، برای این موضوع، فقط نتیجه سبک زندگی مبتنی بر تفکر شماست. به همین ترتیب، بیماری ها ابتدا در طیف فکری افراد متولد می شوند.

ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ما

افکار روی بدن ما تاثیر می گذارندمردم همچنین دوست دارند در اینجا از درگیری های درونی صحبت کنند، یعنی مشکلات روانی، آسیب های کهنه، زخم های روانی باز که ریشه در ناخودآگاه ما دارند و مکرراً به آگاهی روزانه ما می رسند. تا زمانی که این افکار منفی در ضمیر ناخودآگاه وجود دارند/برنامه ریزی شده اند، این افکار طولانی تر بر ساختار فیزیکی ما نیز تأثیر منفی می گذارند. هر فردی سطح ارتعاش خاص خود را دارد (یک جسم پرانرژی/لطیف که با فرکانس مربوطه می لرزد). این سطح از ارتعاش در نهایت برای سلامت روانی و عاطفی ما بسیار مهم است. هر چه سطح ارتعاش خودمان بالاتر باشد، تأثیر مثبت بیشتری بر سلامت ما دارد. هر چه فرکانس ارتعاش حالت هوشیاری ما کمتر باشد، وضعیت ما بدتر است. افکار مثبت سطح ارتعاش ما را افزایش می دهند، نتیجه این است که ما احساس انرژی بیشتری می کنیم، سرزندگی بیشتری داریم، احساس سبکی بیشتری می کنیم و مهمتر از همه افکار مثبت بیشتری ایجاد می کنیم - انرژی همیشه انرژی با همان شدت را جذب می کند (قانون تشدید). در نتیجه، افکاری که با احساسات/اطلاعات مثبت "شارژ" شده اند، افکار دارای بار مثبت دیگر را جذب می کنند. افکار منفی نیز به نوبه خود فرکانس ارتعاش ما را کاهش می دهند. نتیجه این است که ما احساس بدتری داریم، اشتیاق کمتری به زندگی داریم، حالات افسردگی را درک می کنیم و در کل اعتماد به نفس کمتری داریم. این کاهش در فرکانس ارتعاش خودمان، احساس دائمی عدم تعادل درونی خودمان، سپس در درازمدت منجر به بارگذاری بیش از حد بدن ظریف خودمان می‌شود.

هر چه طیف فکری ما منفی تر باشد، بیماری ها در بدن ما رشد می کنند..!! 

ناخالصی‌های پرانرژی به وجود می‌آیند که به نوبه خود به بدن فیزیکی ما منتقل می‌شوند (چاکراهای ما در چرخش کند می‌شوند و دیگر نمی‌توانند ناحیه فیزیکی مربوطه را با انرژی کافی تأمین کنند). بدن فیزیکی باید آلودگی را جبران کند، انرژی زیادی را برای انجام این کار صرف می کند، که سیستم ایمنی بدن ما را ضعیف می کند، محیط سلولی را خراب می کند و این به نوبه خود باعث پیشرفت بیماری ها می شود.

هر بیماری همیشه ابتدا در آگاهی ما ظاهر می شود. به همین دلیل، همسویی وضعیت آگاهی ما ضروری است. فقط یک حالت هوشیاری مثبت می تواند برای همیشه از آلودگی انرژی جلوگیری کند..!! 

به همین دلیل، بیماری‌ها همیشه در آگاهی ما به وجود می‌آیند، به‌طور دقیق، حتی در یک حالت هوشیاری منطبق با هم متولد می‌شوند، حالتی از آگاهی که اولاً به طور دائم با کمبود طنین‌انداز می‌شود و ثانیاً بارها و بارها با درگیری‌های حل‌نشده قدیمی مواجه می‌شود. به همین دلیل، ما انسان ها حتی می توانیم خود را به طور کامل درمان کنیم. قدرت های خوددرمانی در هر انسانی خفته است، که به نوبه خود تنها با شروع مجدد به طور کامل وضعیت آگاهی ما فعال می شود. حالتی از آگاهی که از آن یک واقعیت مثبت بیرون می آید. حالتی از آگاهی که به جای کمبود، با فراوانی طنین انداز می شود.

ارسال نظر

در باره

همه واقعیت ها در خود مقدس فرد نهفته است. شما منبع، راه، حقیقت و زندگی هستید. همه یکی است و یکی همه است - بالاترین تصویر از خود!